استاتوس دلنوشته های غمگین و عاشقانه

اس ام اس عاشقانه 25 تیر 94
استاتوس دلنوشته های غمگین و عاشقانه
4.33 (86.67%) 3 votes

این سری از پیامک ها را به دلنوشته های غمگین و عاشقانه اختصاص داده ایم.میتوانید در ادامه ی مطلب این متون را مشاهده کنید.با تشکر از همراهی شما عزیزان…

اس ام اس دلنوشته

دلم خوش نیست . . .

غمگینم . . .

کسی شاید نمیفهمد . . .

کسی شاید نمیداند . . .

کسی شاید نمیگیرد مرا از دست تنهایی . . .

تو میخوانی فقط شعری و زیر لب آهسته میگویی :

عجب احساس زیبایی . . . !

تو هم شاید نمیدانی . . . !


”سـرد اسـت و مـن تـنهایـم “
چـه جمـلـه ای !
پــــُر از کـلیـشه …
پـــُـر از تـهـوع …
جـای ِ گـرمی نـشستـه ای و می خـوانـی :
” ســرد اسـت “…
یـخ نمـی کنـی …
حـس نـمی کنـی …
کـه مـن بـرای ِ نـوشتـن ِ همیـن دو کلمـه
چـه سرمایـی را گـذرانـدم …


اَگــــَر مـﮯבآنـﮯ בَر دُنیـآ ڪــَسـﮯ هست ڪـﮧ بـآ בیـבَنــَش رَنگ رُפֿـســآرَت تغیـــیر میڪنــَב و صــِב اے قــَلبـَت اَبرویــَت را بـﮧ تــآراج میبــَرב ، مــهـم نیــست ڪـﮧ او مـآل تــو بــآشــَב …
مــهــِم این استــ کـﮧ فـــَقــَط بــــآشـَב ، زِنـבگیـــ ڪــُنـב ، لــِذَت ببرَב و نــَفــَس بـــڪشــَב …


 چند وقتیست همه دلگیرند از من…
دلیل میخواهند
مدرک میخواهند برای غمگین بودنم
برای ناامید بودنم
برای تلخ شدنم
نگران نباشید من نه غمگینم
نه ناامید نه تلخ
فقط مدتیست به دنبالشان میگردم
مدتیست گم شده اند
صبرم، تحملم، امید هایم، انگیزه ام…
نمیدانم کدام صفحه ی قصه ی سر گذشتم را جا گذاشتمشان !


خیالـت راحـت باشـد , چیــزی نشـده

یک شکسـت عاطفـی سـاده ؛

دوستـش داشتـم , دوستـم داشت
دوستـش دارم , دیگـر دوستــم نـدارد

مانـــــده ام , رفتـــــه
… هستـــــم , ولــــی او نیـــست
به همیـن سادگی …

فقــــط …
فقـط یک نفــر ایـن حـوالی
بـدجــــوری…
سیگـــــــــاری شده….


ایـــن روزهـــآ

اפســـآس مے کنــــــم

وقتـــے مـــے نویســـم

פֿבآ چشمهـــآیش رآ مـــے گیـــرב…

وقتـــے مـــے פֿـــــوآنــــم

گوشهـــآیش رآ…

صـــاבقـــآنـــہ بگــــویــــم،

فکــــر مـــے کنـــم

פֿــــבآ هــــم از مـــن…

وפـــرفهـــآے تکـــرآرے ام

פֿستـــہ شــــבه استـــ !!!


دیگر صاف راه نمیروم ”
مهم نیست میگویند
سالم نیستم
مهم این است تو میدانی
غم نبودنت
کمرم را خم کرده…


دلتنگ که باشی آدم دیگری میشوی …
خشن تر ، عصبی تر ، کلافه تر ، تلخ تر و جالب تر اینکه با اطراف هم کاری نداری !
همه اش را نگه میداری و دقیقا سر همان کسی خالی میکنی که دلتنگش هستی …


 من تو زندگیم بخاطرت عوض شدم
میسوزه دلم یه عالمه واسه خودم
محبتای من دل تورو زد و دلت با من چرا
کنار نیومد و…
چی شد که اینجوری ازم بدت میاد؟
بخند…
ولی هنوز دیوونتم زیاد


 ❂دو روز که پیـــشش نبودم….
شــــــــــدم
☜غَــــــــریبـــه☞
یکــــــی هم جامو گــــــــــرفت
که اسمش
☜رَقـــــــــیبه☞
کلًا رســـــم عاشقی این روزا
خیـــــلی
☜عجیــــــــبه☞
نمیــــدونم شایــدم
طــرفمون
☜نانجــــــــــیبــه☞
….” مــــــــــــــن ” خیلــــــــــی جـاهــــــا……

از خودے خــــــــــوردم … !!!

ولے وقتے….

” تـــــــــــو ” جـــــــــا زدے…..

جـــــــا خــــــــــوردم … !!!….

↓❂✘ســـــــــــــادگــــــی جــــــــــــــــــرم اســتـــــــــــــــــــــــ!
ومـــــــــــــــن مجـــــــــــــــــرم سابقــــــــــــه دار….√→→❂ ↓↑
. تـــو❢
اوجِ❢
جَوانــی❢
شُــدَم❢
یِـــه❢
رَوانــــی❢❢
《هـــــــــــے رفیـــــــق》


 

و تنهاییت را  شعر میکنی
دیگری  دود
و من  سکوت
وشاید دختری در سرزمینم رو بر گرداند و با گوشه روسری اشکهایش را پاک کند
تنهایی تو کجا و تنهایی او کجا
باز هم بگویید یک برابر یک است


من اگه جای تو بودم …!

اینقدر هوای دو نفره رو به رخ تک نفره ها نمیکشیدم …!

نـتــرس از هجــــــــوم حـضـــــــورم ..!

چــــیزی جــــــز تـــنــهایی با من نیـــست


ﭼﻘــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪﺭ ﺳﺨـــــــــــﺘﻪ
ﺁﺩﻡ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺧﻮﺩﺵ …          ﭼﻘــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪﺭ ﺳﺨـــــــــــﺘﻪ
ﮐﺴﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﮕﺎﻩ ﺧﺴﺘﺖ ﺭﻭ ﻧﻔﻬﻤﻪ …          ﭼﻘــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪﺭ ﺳﺨـــــــــــﺘﻪ
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯽ ﻭ ﺗﻮﯼ ﺩﻟﺖ ﯾﻪ ﺩﻧﯿﺎ          ﻏﻢ ﺑﺎﺷﻪ…
ﭼﻘـــــــــــــــــــــــــﺪﺭ ﺳﺨـــــــــــﺘﻪ
ﺩﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﯾﻪ ﺑﻐﺾ ﺗﻮ ﮔﻠﻮﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ، ﺍﻣﺎ
ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺨﻨﺪﯼ…
ﭼﻘــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪﺭ ﺳﺨـــــــــــﺘﻪ
ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺑﺎﺷﯽ، ﺍﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﺎﺷﯽ ﺩﻟﺘﻨﮕﯿﺎﺕ ﺭﻭ ﺳﺮﮐﻮﺏ ﮐﻨﯽ ﻭﺍﺳﻪ  ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺎﺯﻧﯿﻨﺶ…
ﭼﻘــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪﺭ ﺳﺨـــــــــــﺘﻪ
ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺨﻨﺪﻥ، ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻟﺖ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﻭ ﺁﺭﻭﻡ ﺁﺭﻭﻡ ﺗﻮ ﺩﻟﺖ ﺍﺷﮏ ﺑﺮﯾﺰﯼ ﻭ ﺑﺸﮑﻨﯽ…
خیـــــلـــــی ﺳﺨـــــــــــﺘه…!


وقتی خسته ام
وقتی کلافم
وقتی دلتنگم
بشقاب ها را نمی شکنم
شیشه ها را نمی شکنم
غرورم را نمی شکنم
دلت را نمی شکنم
در این دل تنگی ها زورم به تنها چیزی که میرسد
این بغض لعنتی است … که میشکنم


من زیر ِ باران!

تو دور میشوی، من خیس!

این دِلبری های ِ بهار است،

نیامده دیوانه می کند،

… کوچه را از تنهایی…!


می خواهم نباشم

کاش سرم را بردارم و برای یک هفته
در گنجه ای بگذارم
و قفل کنم!
در تاریکی یک گنجه خالی
و روی شانه هایم،
در جای خالی سرم
چناری بکارم
و برای یک هفته،
در سایه اش آرام بگیرم…!


این روزها ، تلخم
دست برداشته‌ام از توجهِ بی‌ وقفه به حضور آدم ها
پرهیز می‌‌کنم از ثبتِ
وجود‌هایی‌ که ماندگاری ندارند…
این روزها ، تلخ تر از همیشه
از همه ی آدم‌ها بریده ام !


گاهی خوب است آدم بداند وقتش رسیده “دست بکشد” و “رها کند”
و قبول کند که جنگیدن بس است …
گاهی باید بگذاری سرنوشت بیاید ،
روزگار خودی نشان بدهد و همه چی دست به دست هم دهد
تا اوضاع رقم بخورد و تو ساکت و سرد تنها ورق بخوری . . .

اگر مطالب سایت دبلیوموبایل برایتان مفید بود لطفا عضو کانال تلگرام سایت شوید .

https://telegram.me/wmobile

هر هفته به اعضای کانال یک دستگاه تبلت به قید قرعه اهدا می شود .

مطالب مرتبط با استاتوس دلنوشته های غمگین و عاشقانه

نظرات خود را در رابطه با این موضوع درمیان بگذارید